FEDERACION MEXICANA DEL
AMERICAN PIT BULL TERRIER, A.C.
* PRESENTACION OFICIAL
* PRIMER EVENTO, FEBRERO 2003
* SEGUNDO EVENTO, AGOSTO 2003
* PROXIMO EVENTO, 22 DE NOVIEMBRE 2003